За мен

Д-р Зоя Попова e родена в Благоевград. Завършва Медицински Университет – СОФИЯ през 2004година с отличен успех. Професионалният й път започва от неонатология на МБАЛ Благоевград през 2004., а от 2007г. започва работа в оделението по акушерство и гинекология. От 2008 до 2012г.   специализира акушерство и гинекология в МБАЛ- Благоевград и 1-ва АГ болница Св.София- София.  От 2014г. до момента е част от екипа на Отделението по акушерство и гинеколкогия в Многопрофилна Болница за активно лечение ПУЛС- Благоевград.